شکلاتخوري چینی برنزی بيضي چهار پايه کد 425 B بزرگنمایی

شکلاتخوري چینی برنزی بيضي چهار پايه کد 425 B

ارتفاع :12

طول :17

  • سفید آبی(B)

لطفا نظر خود را بنویسید

شکلاتخوري چینی برنزی بيضي چهار پايه کد 425 B

شکلاتخوري چینی برنزی بيضي چهار پايه کد 425 B

ارتفاع :12

طول :17

لطفا نظر خود را بنویسید