ظروف لمونژ کرم 75 محصول وجود دارد

توضیحات (در مورد اندازه ها منظور از طول ، اندازه قطر اجناس و یا بیشترین پهنا در راستای افق میباشد....همچنین در مورد ارتفاع ، منظور ، ارتفاع از کف تا نوک اجناس در راستای عمود میباشد)
نمایش :

ست پيش دستي چینی لمونژ کرم کد C 10

قطر صفحه : 18.5 سانتیمتر ، ارتفاع : 2 سانتیمتر

چینی لمونژ C 201 سيني مستطيل نيم...

طول : 42 سانتیمتر ، ارتفاع : 6.3 سانتیمتر

ميوه خوري چینی لمونژکرم بزرگ...

طول : 34.5 سانتیمتر ، ارتفاع : 6 سانتیمتر