ظروف لمونژ کرم 21 محصول وجود دارد

توضیحات (در مورد اندازه ها منظور از طول ، اندازه قطر اجناس و یا بیشترین پهنا در راستای افق میباشد....همچنین در مورد ارتفاع ، منظور ، ارتفاع از کف تا نوک اجناس در راستای عمود میباشد)
نمایش :

ست پيش دستي چینی لمونژ کرم کد C 10

قطر صفحه : 18.5 سانتیمتر ، ارتفاع : 2 سانتیمتر

چینی لمونژ C 20 کشکول

طول : 34.5 سانتیمتر ، ارتفاع : 11.5 سانتیمتر

کاسه چینی لمونژکرم چهارپايه کد C...

طول : 32 سانتیمتر ، ارتفاع : 9 سانتیمتر

کاسه چینی لمونژکرم سه پايه کد C...

طول : 23 سانتیمتر ، ارتفاع : 10 سانتیمتر