لوازم چوبی ITALIAN CORNICI 16 محصول وجود دارد

توضیحات (در مورد اندازه ها منظور از طول ، اندازه قطر اجناس و یا بیشترین پهنا در راستای افق میباشد....همچنین در مورد ارتفاع ، منظور ، ارتفاع از کف تا نوک اجناس در راستای عمود میباشد)
نمایش :

ويترين ایتالیایی تک درب بغل پخ O/A

0 تومان
در حال حاضر موجود نیست

60 × 34 × 140h

ويترين ایتالیا تک درب چرخدار...

0 تومان
در حال حاضر موجود نیست

42 × 44 × 176h

بوفه ایتالیایی سه درب V310 M

0 تومان
در حال حاضر موجود نیست

112 × 42 × 106h

ستون ایتالیایی چهار گوش C/A

0 تومان
در حال حاضر موجود نیست

45 × 38 × 116h

بوفه ایتالیایی سه درب بغل پخ P 102

0 تومان
در حال حاضر موجود نیست

132 × 44 × 108h

ويترين ایتالیایی دو درب بلند V 600

0 تومان
در حال حاضر موجود نیست

82 × 42 × 180h

ويترين ایتالیایی سه درب بلند V 700

0 تومان
در حال حاضر موجود نیست

110 × 46 × 180h

ويترين ایتالیایی ستوني شش گوش...

0 تومان
در حال حاضر موجود نیست

55 × 100h