ظروف لمونژ طرح ملودی 48 محصول وجود دارد

توضیحات (در مورد اندازه ها منظور از طول ، اندازه قطر اجناس و یا بیشترین پهنا در راستای افق میباشد....همچنین در مورد ارتفاع ، منظور ، ارتفاع از کف تا نوک اجناس در راستای عمود میباشد)
نمایش :

چینی لمونژ (طرح ملودی) شکاتخوری...

طول : 21 سانتیمتر ، ارتفاع : 16 سانتیمتر

کشکول چینی لمونژ (طرح ملودی) کد...

طول : 34.5 سانتیمتر ، ارتفاع : 11.5 سانتیمتر