شمعدان چینی برنزی شش شاخه جفت کد 391 R

ارتفاع: 50

طول: 26

جزییات بیشتر

  • سفید قرمز(R)

قیمت داده شده مربوط به یک جفت از این محصول میباشد.

لطفا نظر خود را بنویسید

شمعدان چینی برنزی شش شاخه جفت کد 391 R

شمعدان چینی برنزی شش شاخه جفت کد 391 R

ارتفاع: 50

طول: 26

لطفا نظر خود را بنویسید