میز 3 تکه رنگی (کرم)

طول صفحه ها:59 و45 و 36
ارتفاع میزها :55 و 50 و 44,

جزییات بیشتر

5,300,000 تومان

جنس میزها چوب میباشد

لطفا نظر خود را بنویسید

میز 3 تکه رنگی (کرم)

میز 3 تکه رنگی (کرم)

طول صفحه ها:59 و45 و 36
ارتفاع میزها :55 و 50 و 44,

لطفا نظر خود را بنویسید

محصولات مرتبط