چینی برنزی درباری 92 محصول وجود دارد

توضیحات (در مورد اندازه ها منظور از طول ، اندازه قطر اجناس و یا بیشترین پهنا در راستای افق میباشد....همچنین در مورد ارتفاع ، منظور ، ارتفاع از کف تا نوک اجناس در راستای عمود میباشد)
نمایش :

ژاردين چینی برنزی ممتاز دسته قو...

8,261,000 تومان
در حال حاضر موجود نیست

ارتفاع : 25.5 سانتیمتر ، قطر کاسه : 37 سانتیمتر